Informacione për
Kompaninë tonë

Informacione për
Kompaninë tonë

Misioni dhe Vizioni

AFAM është krijuar nga një ekip kolegësh të cilët kanë përvojë të gjatë në punë me kompanitë më të mëdha financiare dhe janë të udhëhequr nga një vizion për të krijuar një standard të ri funksionimi për kompanitë vendase në fushën e shërbimeve financiare. AFAM u krijua në Nëntor 2012 duke synuar të bëhet kompania më e madhe vendore.

Projekti AFAM synon të transferojë shërbimet e fushës financiare në një nivel tjetër për sa i përket cilësisë dhe reputacionit. AFAM u themelua për të ndihmuar individët dhe kompanitë të krijojnë dhe sistemojnë vlerat dhe synimet e tyre

Disa nga shërbimet tona

Shërbime Financiare

Kohët e fundit, kjo industri ka dëshmuar një zhvillim të konsiderueshëm i cili shpesh shoqërohet me konfuzion dhe pasiguri.

Konsulencë për investime të reja

Stafi ynë i specializuar në këtë fushë ndihmon klientët të ofrojnë kapitalin e tyre në mënyrë më të zgjuar. Ne i ndihmojmë ata në vlerësimin e projekteve investuese, për të gjetur strukturën më të mirë të kapitalit, si dhe në vlerësimin dhe ndarjen e rrezikut.

Shërbime ligjore

Pjesë e ekipit tonë është grupi i avokatëve dhe këshilltarëve ligjorë. Grupi ynë ligjor mundëson një pamje më të qartë në lidhje me përputhshmërinë e aktiviteteve tuaja me ligjin.

Shërbime Financiare

Kohët e fundit, kjo industri ka dëshmuar një zhvillim të konsiderueshëm i cili shpesh shoqërohet me konfuzion dhe pasiguri.

Shërbime ligjore

Pjesë e ekipit tonë është grupi i avokatëve dhe këshilltarëve ligjorë. Grupi ynë ligjor mundëson një pamje më të qartë në lidhje me përputhshmërinë e aktiviteteve tuaja me ligjin.

Konsulencë për investime të reja

Stafi ynë i specializuar në këtë fushë ndihmon klientët të ofrojnë kapitalin e tyre në mënyrë më të zgjuar. Ne i ndihmojmë ata në vlerësimin e projekteve investuese, për të gjetur strukturën më të mirë të kapitalit, si dhe në vlerësimin dhe ndarjen e rrezikut.

Partnerët tanë

Remzi Uka

Drejtor ekzekutiv

Remzi Uka

Pellumb Halilaj

Partner

Pëllumb Halilaj

Masar Pllana

Partner

Masar Pllana