"Qasje unike, rezultate superiore !"

"Qasje unike, rezultate superiore !"

Kush jemi ne ?

AFAM është krijuar nga një ekip kolegësh të cilët kanë përvojë të gjatë në punë me kompanitë më të mëdha financiare dhe janë të udhëhequr nga një vizion për të krijuar një standard të ri funksionimi për kompanitë vendase në fushën e shërbimeve financiare. AFAM u krijua në Nëntor 2012 duke synuar të bëhet kompania më e madhe vendore.

Shërbimet tona

Disa nga shërbimet tona

Ne përdorim përvojën tonë nga fitimi në biznesin e botës reale për të ofruar zgjidhje për çështje komplekse tatimore. Kjo buron nga aftësia jonë për të menduar përtej rrethanave aktuale dhe për të parashikuar pasojat eventuale afatgjata dhe afatmesme të një veprimi.

Më shumë
AFAM përmes stafit të vet profesional ofron sherbime të kontabilitetit për kompanitë të cilat dëshirojnë një sherbim profesional duke kontraktuar komplet sherbimet në fjalë apo vetëm pjesën e rishikimi të regjistrimeve të stafit të departamentit të financave brenda kompanisë.

Më shumë
AFAM me stafin profesional ofron sherbimet e deklarimeve tatimore në vijim:
1. Tatimet në paga dhe pensione
2. Tatimet në qira/licenca/interes
3. Tatimet në fitim (Deklarata Vjetore e tatimit në fitim)
4. Deklarimet për TVSH
5. “Due Diligence”, Audtim dhe rishikim tatimorë
6. Rishikim i kontratave nga aspekti tatimorë (për efektet tatimore).

Më shumë
Ne ofrojmë ndihmë profesionale në ngritjen strukturore dhe riorganizimin e kompanive. Ne mundësojmë ndërtimin e një strukture organizative të qëndrueshme, ndërtimin dhe sistemimin e departamenteve, caktimin e detyrave dhe përgjegjësive, hartimin e kontrollit dhe procedurave dhe zbatimin e sistemit të kontabilitetit.

Më shumë

Statistika rreth klientëve tanë

0 milion
Qarkullimi i klientëve tanë
0
Punëtor
0 milion
Tatime të paguara

Bëhu pjesë
e jona!

Dëshironi të bëheni pjese e kompanisë tonë si biznes? Klikoni butonin më poshtë dhe plotësoni forëm.

Klientët tanë